Costumen van het Land van Dendermonde

De computer biedt ons de dag van vandaag onbegrensde mogelijkheden om te kopen en te verkopen zonder dat we de deur uit moeten. Wat mij hierbij het meest interesseert zijn veilingen en antiquariaten. Antiquariaten zijn winkels die gespecialiseerd zijn in de aan- en verkoop van oude boeken.

Op een avond in januari was ik weer aan het snuffelen in de antiquariaten toen ik plots mijn ogen niet kon geloven : in Brussel bood men een boek aan met als titel "Costumen Der Stede Ende Lande Van Dendermonde". "Costumen?" hoor ik u zeggen. Het zal hier zeker wel over de kledij gaan die men vroeger droeg? Neen, om dit te verklaren wil ik eerst met u naar de supermarkt gaan.

Wie regelmatig naar de supermarkt gaat heeft zich waarschijnlijk nog nooit afgevraagd waarom hij met zijn kar bvb. eerst naar de drankenafdeling gaat, dan naar het vlees, de droge voeding, de zuivelproducten, de groenten en het fruit om te eindigen bij de diepvriesproducten. Als u een tegenligger tegenkomt wordt het vaak moeilijk, vooral als er veel volk is. U neemt steeds dezelfde volgorde om uw boodschappen te doen in de supermarkt. Mocht ik u vragen waarom u dat doet dan zou u ongetwijfeld zeggen "'t Is een gewoonte" … en daar wou ik juist toe komen! Wanneer we het woord "gewoonte" vertalen naar het Frans krijgen we "coutume". U raadt het al: met het woord "costumen" bedoelen we de gewoonten die men vroeger had in het "Land van Dendermonde" , en dan meer bepaald op het vlak van de rechtspraak.

Het boek werd gedrukt in Dendermonde door Joos Van Langhenhove en bestaat uit 2 delen, nl. "Costumen Der Stede Ende Lande Van Dendermonde" (1631; 136 blz.) en "Costumen vanden Princelycken Leenhove ende Huyse van Dendermonde" (1629, 99 blz.). Deze vroege druk is in zeer goede staat en zeer zeldzaam.

Het ongeschreven gewoonterecht werd pas in 1543 voor het eerst opgetekend en in 1629 voor het eerst gepubliceerd.
Meer hierover kan u lezen in ons tijdschrift nr 1 (maart 2009) van jaargang 7.

Veel leesplezier !!