Nieuwe leden zijn nog steeds welkom !
Een jaarabonnement kost €10. Hiervoor krijgt U ons 3-maandelijks tijdschrift.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met

Lieve De Decker
Dorpsplein 14, 9200 Baasrode
Tel. 052/33.01.89
Archief en documentatie

Om zijn heemkundig archief verder uit te bouwen, richt Heemkring Baceroth een oproep tot elkeen die documenten, foto's, voorwerpen enz. wil afstaan. Wat in bruikleen gegeven werd, wordt gekopieerd en aan de eigenaar terug bezorgd.

Zichtkaarten, affiches, plaatselijke tijdschriften en andere publicaties, krantenartikelen en -knipsels, familiearchief, Drukwerk en archivalia uit het verenigingsleven, foto's, oude notariŽle akten, doodsbrieven, bidprentjes, schoolherinneringen, voorwerpen van heemkundige aard,...


WERP NIETS WEG !

Bezorg het aan

Heemkring Baceroth
Kurt Collaert
Bookmolenstraat 109
9200 Baasrode
Tel. 0499/71.30.93Iets schenken of in bruikleen geven aan de Heemkring betekent: Wij aanvaarden in dank ook zaken over omliggende gemeenten. Die documenten kunnen wij dan ruilen met de heemkundige kring van de desbetreffende dorpen of streek voor Baasroodse archivalia.

Alles wordt in dank aanvaard !!!