EGIDIUS SPANOGHE
(Baasrode, 18 november 1910 - Evergem, 14 november 1994)

Spanoghe, Egidius, Oscar, Léon (gezegd Guido) werd geboren te Baasrode op 18 november 1910.

Hij volbracht zijn middelbare studiën aan het H.Maagdcollege te Dendermonde, zijn hogere studiën in de Rechten en in de Letteren en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Gent (doctor in de rechten in 1933: 1e proef doctoraat - oud stelsel - in de Letteren en Wijsbegeerte, groep Germaanse filologie, in 1932).

Kort Curriculum Vitae Opeenvolgende functies : Benoemingen
Cursussen
Ondervoorzitter van de Universiteit
Werd bij Koninklijk Besluit van 13 juli 1953 voor een termijn van vier jaar, met ingang van 1 oktober 1953, benoemd tot Ondervoorzitter van de bij de Wet van 28 april 1953 ingestelde Raad van Beheer van de Rijksuniversiteit; bij Koninklijk Besluit van 8 oktober 1957 gemachtigd om de eretitel van dat ambt te voeren, en bij Koninklijk Besluit van 9 november 1959, voor de periode van 1 oktober 1959 tot 30 september 1961, ter vervanging van zijn collega L. Massart, om diens mandaat te beëindigen, opnieuw tot hetzelfde ambt benoemd.

Hij was ereadvocaat bij het Hof van Beroep te Gent (stagiaris, 1933-1936; tabel, 1936-1944).

Hij was reservekapitein-commandant. Gedurende de Tweede Wereldoorlog was hij officier-vaandeldrager van het 22ste Linieregiment. En van 1944 tot 1947 was hij substituut en eerste-substituut krijgsauditeur te velde.

Hij was lid van :
Publicaties
De wetenschappelijke arbeid van Eg. Spanoghe strekte zich aanvankelijk uit over zeer uiteenlopende gebieden. Nog tijdens zijn studiën publiceerde hij in het Rechtskundig Weekblad beperkte bijdragen over auteursrechten en rechtstaal. In 1934 was hij secretaris van de Afdeling I, Linguïstiek op het XIIde Filologencongres (Leuven, 6-9 april) der "Wetenschappelijke Congressen in Vlaanderen". In 1937 was hij secretaris van de VIIIste der "Universitaire Dagen voor Administratief Recht" (Gent, 30 oktober). In de laatste jaren bleef zijn activiteit op het burgerlijk recht, het internationaal privaatrecht en de rechtsvergelijking gericht.

Hij publiceerde:

Professor Guido Spanoghe overleed onverwacht, ten gevolge van een hartaderbreuk, tijdens het verrichten van tuinwerk op het "Groenveld", op 14 november 1994. Hij werd begraven te Evergem op 19 november 1994, een dag na zijn 84e verjaardag.