JAN-BAPTIST VAN BAVEGEM
(Baasrode, 1 augustus 1801 -- Beveren, 21 mei 1877)

Jan Baptist van Bavegem ging in de geestelijke stand. Hij werd pastoor te Zwijndrecht, in het bisdom Gent.

Van 1834 tot 1860 was het H.-Maagdcollege in het bezit van de 'Congregatie der Priesters van Onze Lieve Vrouw', een communiteit van seculiere priesters, door J.-B. Van Bavegem tegelijkertijd met het college opgericht. De leden van deze congregatie beloofden, naast de drie canonieke kloostervota, zich tevens onvoorwaardelijk in te zetten voor de opvoeding van de jeugd.

Later werd hij pastoor te Beveren in 't land van Waas.


BIBLIOGRAFIE

  • Levensschets van den E. Heer Michiel Frans Cop, pastoor van Zwijndrecht door de Jacobijnen verzonden in ballingschap na de Guyane, waer hij is bezweken, 1800;
  • Hansken de pakkedrager, of dagregister der voornaemste voorvallen in Vrankrijk en in Belgiën van 1709 tot 1801;
  • Martelaersboek der Belgische geestelijkheid tijdens het bestuer der Jacobijnen van 1792 tot 1802;
  • Register der voornaemste voorvallen en Dekreten van 1789 tot 1801, Mechelen.