Bedrijvig Baasrode : Tussen pot en pint

Brouwerijen waren een van de meest typische nijverheden in Vlaanderen. Tot in de 19de eeuw had zowat elke gemeente een eigen brouwer, met een eigen biersoort. De schaalvergroting van sommige brouwerijen en de toename van de transportmogelijkheden vanaf het begin van deze eeuw, verscherpten de concurrentie in het brouwerijlandschap danig.

Vele kleine brouwers legden dan ook hun productie stil en werden "bieruitzetter". In de regel behoorden de brouwers tot de begoede klasse. Vaak bekleedden ze een belangrijke positie in het lokale politieke- en verenigingsleven. Baasrode vormde hierop geen uitzondering.

Eduardus Henricus De Landtsheer was brouwer en burgemeester van Baasrode in de periode 1842-1867. Leden van de bekendste brouwersfamilie D'Hollander waren actief bij de lokale brandweer en de katholieke harmonie en hadden interesse voor de dorpspolitiek. Hippoliet De Landtsheer werd zelfs schepen voor de katholieken.