Bedrijvig Baasrode : Scheepsnijverheid

Het scheepvaartverleden was van kapitaal belang voor Baasrode. Een groot deel van de bevolking was er rechtstreeks en onrechtsstreeks afhankelijk van. Reeds vanaf het einde van de Middeleeuwen stond de gemeente bekend als een druk handelscentrum aan de Schelde. Het aan- en afvaren van zeilschepen zorgde ervoor dat er reeds vrij vroeg sprake was van een niet onbelangrijke scheepsbouwnijverheid. Aan het einde van de 18de eeuw waren er in Baasrode verschillende werven gevestigd. In 1777 tellen we zes timmerwerven, eigendom van Jan De Decker, Pieter De Landtsheer, Adriaan De Landtsheer, Jan Frans Van Praet, Frans Van Praet en Jan Van Eetvelt. De scheepsbouwnijverheid kwam tot volle ontwikkeling in de loop van de 19de eeuw. De families Van Damme en Van Praet speelden hierin een vooraanstaande rol